Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke dette nettstedet aksepterer du dette, les vår personvernerklæring.

Personvernerklæring for Skien Bibliotek

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger som den registrerte har krav på å få når det samles inn personopplysninger om vedkommende. Vi anmoder derfor at du leser denne erklæringen nøye da den inneholder viktig informasjon om hvordan Skien Bibliotek behandler personopplysninger om deg og hvilke rettigheter du har i den anledning.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er å tilby brukerne tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver. Skien Bibliotek bruker opplysningene til å kvalitetssikre tjenestene.

Behandlingsgrunnlag

Behandling av personopplysninger er kun lovlig der det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Skien Bibliotek behandler personopplysninger om deg innenfor rammen av reglene i personvernforordningen og personopplysningsloven, samt andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.

Hvor hentes opplysningene fra?

Skien Bibliotek henter opplysninger direkte fra deg. I tilfeller hvor opplysningene ikke hentes fra deg, gjøres dette med ditt samtykke eller med grunnlag i lov eller forskrift.

Hvordan sikres dine personopplysninger?

Skien Bibliotek har ansvar for at dine personopplysninger er sikret tilstrekkelig. Det er kun de ansatte som er ansvarlig for å utføre tjenesten som skal ha tilgang til opplysningene. Opplysningene skal ikke endres eller slettes av andre enn dem som er autorisert til å gjøre dette. Personopplysninger skal være sikret slik at de kun er tilgjengelig når det er nødvendig for å gi deg en best mulig tjeneste.

Videreformidling av personopplysninger

Skien Bibliotek kan ikke videreformidle informasjon om deg til en tredjepart uten at du skriftlig har samtykket til dette, eller at det er gitt tilgang til videreformidling i lovverket.

Den registrertes rettigheter til innsyn, retting og sletting

Innsyn

Lurer du på hvorfor en privat eller offentlig virksomhet behandler personopplysningene dine eller hvilke opplysninger de har lagret om deg? Da kan du benytte deg av innsynsretten din. Innsynsretten (som du finner i personvernforordningen artikkel 15 ) går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles og du kan be om å få vite hvilke opplysninger de har lagret. Dessuten kan du be om å få en kopi av alle opplysningene dine – også elektroniske spor, metadata og hvilke personprofiler du er tildelt. Dersom henvendelsen sendes elektronisk, skal kopien også være elektronisk og i et vanlig filformat. Virksomheten skal gi deg innsyn uten ugrunnet opphold og normalt senest innen en måned.

Retting

Dersom du oppdager, for eksempel etter å ha benyttet retten din til innsyn, at opplysningene om deg er uriktige, kan du kreve retting (jf. personvernforordningen artikkel 16 ). Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt. Virksomheten skal utføre retting uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.

Sletting

I noen tilfeller kan man ha krav på å få slettet sine personopplysninger. Dette gjelder dersom opplysningene er behandlet ulovlig, dersom formålet med behandlingen er oppnådd eller samtykke til behandlingen er trukket tilbake. Virksomheten skal utføre sletting uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.

Krav om innsyn, retting eller sletting rettes til Skien Bibliotek

Kontakt

Skien Bibliotek
E-post: biblioteket@skien.kommune.no
Tlf: +47 35 58 13 60